Електронні освітні ресурси

Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Саме тому підтримка активного впровадження інновацій в освітню діяльність  наразі стала одним із ключових напрямків роботи ДНЗ «Запорізьке МВПУ». В умовах війни, переміщення учнів, викладачів надзвичайно актуальною стає можливість доступу до навчання. Тому постала нагальна потреба у створенні освітнього ресурсу, який би акумулював навчально-методичні та дидактичні матеріали з можливістю їх вільного використання як викладачами під час підготовки та проведення уроку (як в синхронному, так і в асинхронному режимі), так і учнями, зокрема, для самостійного опрацювання (у разі відсутності технічних можливостей відвідати онлайн-урок в режимі реального часу) чи отримання додаткових знань. З цією метою викладачами ДНЗ «Запорізьке МВПУ» було створено два навчальні сайти.

«Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК): загальноосвітня підготовка» –  це сайт, на якому розміщений освітній контент, що охоплює широкий спектр методичних матеріалів відповідно до чинних навчальних програм з загальноосвітніх дисциплін, покликаних зробити більш якісною підготовку викладачів до уроків, урізноманітнити методи і прийоми навчання. До кожної навчальної дисципліни доданий комплект презентацій, відеоматеріалів, завдань для здійснення контролю знань здобувачів освіти, додаткових дидактичних матеріалів.

Посилання на розміщення роботи на сайті 

«Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК): професійно-теоретична підготовка» –  це сайт, на якому розміщений освітній контент, що  складається з широкого спектру методичних матеріалів відповідно до чинних програм з професійно-теоретичної підготовки. На сторінці кожного предмета розміщена чинна робоча навчальна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, поурочно-тематичний план з активними посиланнями до кожного уроку на конспект уроку,  презентацію, відеоматеріал, інструкційно-технологічні картки, схеми, завдання для здійснення контролю, додаткових дидактичних матеріалів.

Посилання на розміщення роботи на сайті