Провадження освітнього процесу

Під час виробничого навчання здобувачі освіти удосконалюють і закріплюють знання, отримані на уроках теоретичного навчання.
При виконанні виробничих вправ на тренажері мостового крана здобувачі освіти отримують навички транспортування різних видів вантажів на визначене місце; виконання завантажувально-розвантажувальних робіт з дотриманням усіх вимог безпечної експлуатації (подавання звукових сигналів, встановлення вантажозахоплювального органу точно над вантажем, попереднього підйому на висоту 200-300 мм, підйому вантажу на висоту вище 0,5 м предметів, що зустрічаються на шляху, плавного вмикання апаратів керування, яке унеможливлює розгойдування вантажу, злагодженої роботи зі стропальником тощо.).
Залежно від конфігурації вантажу обираються відповідні вантажозахоплювальні пристрої. Тренажер інформує здобувачів освіти, якщо при виконанні вправ була допущена помилка або порушення правил та інструкції.
Інші учасники освітнього процесу аналізують правильність виконання виробничого завдання з екрану, встановленого з зовнішнього боку кабіни.