Місячник безпеки життєдіяльності

Закінчився місячник безпеки життєдіяльності в закладі освіти. І хоча він проходив в умовах дистанційного навчання, всі заходи були наповнені поліпшенням якості знань особистої безпеки та захисту життя в надзвичайних ситуаціях, попередження травматизму, чіткого усвідомлення здобувачами освіти навчально-виховного процесу небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у навколишньому середовищі, їх ідентифікації, пошуку і обґрунтування оптимальних безпечних умов життя людини, опанування знаннями, уміннями і навичками створення безпечних умов життя і діяльності у середовищі перебування, усвідомлення світоглядних принципів гармонійних стосунків людини з технікою, природою та суспільством, ситуативного навчання та моделювання дій у різноманітних надзвичайних та екстремальних ситуаціях.