Робота атестаційної комісії ДНЗ у 2022/2023 навчальному році

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами від 08.08.2013 року № 1135), згідно з перспективним графіком проходження атестації, складеного на 5 років. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників в навчальному закладі щороку  створюється атестаційна комісія, до складу якої залучаються компетентні педагогічні працівники закладу. Засідання атестаційної комісії проводяться відповідно до затвердженого графіку. На 2022/2023 навчальний рік заплановано і затверджено наказом по навчальному закладу 6 засідань. У І семестрі 2022/2023 навчального року проведено 2 засідання атестаційної комісії: перше – організаційне, на якому були затверджені списки педагогічних працівників, які атестуються у 2022/2023 навчальному році; на другому – затверджений графік проведення атестації та відповідальних членів атестаційної комісії. Працівники, які атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

До 15 березня 2023 року атестаційна комісія відповідно до графіку роботи вивчала педагогічну діяльність осіб, які атестуються, а з 15 березня – проводила атестацію.

У 2022/2023 навчальному році атестувалося 23 педпрацівників, що складає 28 % від загальної чисельності педагогічних працівників закладу.

Робота атестаційної комісії ДНЗ «Запорізьке МВПУ» у 2022/2023 навчальному році визнана задовільною. У звітному році атестаційною комісією була проведена система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, які були внесені до списків педпрацівників, які підлягають атестації в поточному році.  У своїй роботі атестаційна комісія освітнього закладу керувалася принципами: відкритості та колегіальності під час проведення атестації; гуманним та доброзичливим ставленням до педпрацівників, які атестуються; повноти, об’єктивності та системності оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників.

Як результат проробленої роботи – всі педагогічні працівники, які підлягали атестації у звітному році, успішно пройшли її та отримали позитивні рішення атестаційної комісії. Апеляції на рішення атестаційної комісії ДНЗ «Запорізьке МВПУ» до атестаційної комісії вищого рівня не подавалися.