ПА в групі № 46/20

21.05.2021 року, згідно з навчальними планами і програмами проведено поетапну атестацію на 2 розряд в групі № 46/20 з професії «Машиніст крана (кранівник)». Учні успішно захистили ІІ розряд і виконали письмове завдання (тести) та відповіді на запитання кваліфікаційної комісії. Вітаємо здобувачів освіти з успішною здачею атестації!